AGENDA

Centrum De Kapel is gelegen aan de Potgieterweg 4 in Bloemendaal, vlakbij het Bloemendaalse Bos.

 

Adres:

Centrum De Kapel

Potgieterweg 4,

2061 CT Bloemendaal

 

Tel: 023-5266925

www.dekapel-bloemendaal.nl

Lezing  Alles omarmen In Centrum DE KAPEL, Bloemendaal

 

Op zondag 8 maart 2020 houdt Carola de Vries Robles een lezing met muziek met als thema:  Alles omarmen

 

”de zon, maan, sterren, wolken -alles-

de natuur, de wateren, de bomen,  -alles-

omarmt ons.  En wij, wij mensen, ja wij,

kunnen ook alles omarmen.”

(Krishna Das)

 

De natuur drukt 'God' uit. Wij, mensen, kunnen de Aanwezigheid van God, de Shechinah, ervaren. Zij (zij is vrouwelijk) daalt neer, reist mee, zij omarmt. Zij is “het inwonen”, als 'een woonplaats'. 'The Divine Presence'. 'Het tussen'.

 

Zij is de uitstraling van Licht/Liefde. Zij verbindt met de Bron.

Zij is vaak verborgen, of lijkt afwezig, in ballingschap, of ze wordt uitgesloten (door geweld, het afsplitsen, het onderdrukken van het vrouwelijke en verkeerd gebruik van macht). Maar in essentie kan zij het goede en het kwade dragen en “Goedheid” openbaren.

 

8 Maart is de internationale dag van DE VROUW. En begint ook 'het vasten van Esther' ter voorbereiding op Poeriem. Een dag bij uitstek  om ons te wijden aan de kracht van het Oer-Vrouwelijke in mens en wereld, om 'het Tij te keren', het hart te openen en vanuit diepe Liefde te zien Wat Is. Met behulp van spirituele oefeningen vanuit de Kabbalah en joodse mystiek, met gebed, muziek, klanken en meditatie, kunnen we de Shechinah, God’s Aanwezigheid activeren en realiseren.

 

Carola de Vries Robles, was psychologe/lichaamsgerichte psychotherapeute. Zij is aktief  als beeldend kunstenaar en geestelijk begeleider (mentor) vanuit de Joodse Vernieuwings Beweging. ” Met hart en ziel en(w)aardig ouder-worden” (“from Aging to Saging” Rabbi Zalman Schachter Shalomi z”l), joodse levenskunst, heeft haar speciale aandacht.

 

 

LEZING EEN VLEUGJE PARADIJS

 

Aanvang: 10.30 uur  20 januari 2019 in de Kapel in Bloemendaal

 

Het leven vernieuwt zich continu. Dat proces gaan we deze zondag onderzoeken vanuit een Joods-mystiek perspektief.

De Joodse kalender, tijdsbeleving en levenscyclus volgt de bewegingen van en de zon, en de maan. 21 januari 2019 a.s. is het de 15e Sjewat, Toe bi Sjewat: het nieuwjaars feest van de bomen.

 

"Boom Bewustzijn" staat centraal in de Joodse traditie. Letterlijk, symbolisch, mentaal en spiritueel, en kosmisch. De mens wordt gezien als "een boom in het veld". Met als opdracht:"vergeet niet de boom water te geven".

Het PaRaDijS is een boomgaard. In het hart staat de boom des levens en stroomt een rivier die nooit ophoudt met stromen.

Is dit PaRaDijS een verweg, voor gewone mensen, onbereikbare Plek?

Iets voor na de dood? Vanuit de Joodse mystiek is PRDS een staat van zijn.

 

Met behulp van spirituele oefeningen, teksten, gebeden, muziek, en met onze eigen bereidheid, kunnen we deuren naar het PaRaDijS open zetten en, zoals Rav Kook zegt "de vruchten terugbrengen naar de boom".